Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр ГП бр. 3.1

Гевгелија  /  Измена и дополнување на УПВНМ за мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија-граничен премин  /  3.1

 
 • Почеток: 10:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 223 MKD
 • Минимално наддавање: 23 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014-2.3

Скопје - Центар  /  ДУП за дел од Спортско-рекреативен центар „Кале“, Блок 2  /  2.3

 
 • Почеток: 10:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014-2.6

Скопје - Центар  /  ДУП за дел од Спортско-рекреативен центар „Кале“, Блок 2  /  2.6

 
 • Почеток: 12:00 Oct 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Oct 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014-2.9

Скопје - Центар  /  ДУП за дел од Спортско-рекреативен центар „Кале“, Блок 2  /  2.9

 
 • Почеток: 14:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 387

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино лок. Ограѓа  /  1.6

 
 • Почеток: 10:30 Sep 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 23, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 146/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  5

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 147/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  6

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 148/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  7

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 149/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  8

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 150/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  9

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 151/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  10

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 152/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  12

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 153/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  13

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 154/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  14

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 155/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  15

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 156/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  16

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 157/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  17

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 158/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  24

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 159/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  26

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 160/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  27

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 161/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  28

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 162/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  29

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 163/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  38

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 164/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  39

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 165/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  42

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 166/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  43

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 167/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  44

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 168/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  50

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 169/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  56

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 170/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  57

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 171/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  3

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 172/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  4

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 173/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  5

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 174/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  6

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 175/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  7

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 176/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  14

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 177/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  15

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 178/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  18

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 179/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  19

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 180/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  20

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 181/20014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  21

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 182/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  48

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 183/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  49

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 184/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  50

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 185/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  54

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 186/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  56

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 187/2014

Демир Капија  /  Локална урбанистичка планска документација за откупен дистрибутивен центар  /  1

 
 • Почеток: 12:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1423

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 09:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1424

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  17.1

 
 • Почеток: 09:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 100 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1425

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1426

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 10:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1427

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 3  /  1.3

 
 • Почеток: 10:00 Sep 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 19, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 26.01/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.01

 
 • Почеток: 10:00 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: G2-lesna nezagaduvacka industrija so kompatibilna klasa na namena

Аукција бр 26.02/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.02

 
 • Почеток: 10:00 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: G2-Lesna nezagaduvacka industrija so kompatibilna klasa na namena

Аукција бр 26.03/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.03

 
 • Почеток: 10:00 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: G2-Lesna nezagaduvacka industrija so kompatibilna klasa na namena

Аукција бр 26.04/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.04

 
 • Почеток: 10:00 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: G2-Lesna nezagaduvacka industrija so kompatibilna klasa na namena

Аукција бр 26.05/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.05

 
 • Почеток: 10:30 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: G2-lesna nezagaduvacka industrija so kompatibilna klasa na namena

Аукција бр ОИ 397

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино лок. Ограѓа  /  1.1

 
 • Почеток: 10:30 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2.4/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за  /  2.4

 
 • Почеток: 10:00 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: B2

Аукција бр N2-2014-1

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.4

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-2

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.5

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-3

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\1

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-4

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\2

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-5

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\3

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-6

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.7

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-7

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.8

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-8

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.9

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-9

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.11

 
 • Почеток: 09:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-10

Неготино  /  ДУП Урбана заедница 5, урбан блок 5.1-Неготино  /  128

 
 • Почеток: 10:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 11:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2014-11

Неготино  /  4. ДУП за Неготино донесен со одлука бр.07-741/3  /  1

 
 • Почеток: 11:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 12:00 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2014

Сопиште  /  ЛУПД за дел од КП 1628 КО Добри Дол  /  ГП1

 
 • Почеток: 11:00 Sep 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 29, 2014
 • Почетна цена: 58 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр KR. 01/2014

Крушево  /  УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК КО АЛДАНЦИ ОПШТИНА КРУШЕВО  /  1.1

 
 • Почеток: 09:00 Oct 01, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 09:20 Oct 01, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: za izgradba na industriski objekti so osnovni klasi na namena G2,G3,G4

Аукција бр KR. 02/2014

Крушево  /  УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК КО АЛДАНЦИ ОПШТИНА КРУШЕВО  /  1.2

 
 • Почеток: 09:40 Oct 01, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 10:00 Oct 01, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: za izgradba na industriski objekti so osnovni klasi na namena G2,G3,G4

Аукција бр KR. 04/2014

Крушево  /  УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК КО АЛДАНЦИ ОПШТИНА КРУШЕВО  /  1.4

 
 • Почеток: 11:00 Oct 01, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 11:20 Oct 01, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: za izgradba na industriski objekti so osnovni klasi na namena G2,G3,G4

Аукција бр KR. 05/2014

Крушево  /  УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК КО АЛДАНЦИ ОПШТИНА КРУШЕВО  /  1.5

 
 • Почеток: 11:40 Oct 01, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 12:00 Oct 01, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: za izgradba na industriski objekti so osnovni klasi na namena G2,G3,G4

Аукција бр KR. 06/2014

Крушево  /  УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК КО АЛДАНЦИ ОПШТИНА КРУШЕВО  /  1.6

 
 • Почеток: 12:20 Oct 01, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 12:40 Oct 01, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: za izgradba na industriski objekti so osnovni klasi na namena G2,G3,G4

Аукција бр KR. 07/ 2014

Крушево  /  УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК КО АЛДАНЦИ ОПШТИНА КРУШЕВО  /  1.7

 
 • Почеток: 13:00 Oct 01, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 13:20 Oct 01, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: za izgradba na industriski objekti so osnovni klasi na namena G2,G3,G4

Аукција бр KR. 08/ 2014

Крушево  /  УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК КО АЛДАНЦИ ОПШТИНА КРУШЕВО  /  1.8

 
 • Почеток: 13:40 Oct 01, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 14:00 Oct 01, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: za izgradba na industriski objekti so osnovna klasa na namena G2,G3,G4

Аукција бр KR. 03/2014

Крушево  /  УПВНМ ЗА ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОПАЛЕНИК КО АЛДАНЦИ ОПШТИНА КРУШЕВО  /  1.3

 
 • Почеток: 10:20 Oct 01, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 10:40 Oct 01, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: za izgradba na industriski objekti so osnovni klasi na namena G2,G3,G4

Аукција бр КД 36

Скопје - Карпош  /  Изменување и дополнување на ДУП за Криви Дол, дел  /  3.6

 
 • Почеток: 10:00 Oct 10, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 10, 2014
 • Почетна цена: 1843 MKD
 • Минимално наддавање: 184 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 398

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.3

 
 • Почеток: 10:30 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 399

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.41

 
 • Почеток: 10:30 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 400

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.42

 
 • Почеток: 10:30 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 401

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.43

 
 • Почеток: 10:30 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 402

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.54

 
 • Почеток: 10:30 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 403

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.55

 
 • Почеток: 10:30 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 404

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  8.7

 
 • Почеток: 10:30 Sep 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 26, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 405

Илинден  /  УПВНМ, за дел од стопански комплекс Илинден УБ-1  /  1.1

 
 • Почеток: 10:30 Oct 10, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 10, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 406

Илинден  /  УПВНМ, за дел од стопански комплекс Илинден УБ-1  /  1.13

 
 • Почеток: 10:30 Oct 10, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 10, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 407

Илинден  /  УПВНМ, за дел од стопански комплекс Илинден УБ-1  /  1.15

 
 • Почеток: 10:30 Oct 10, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 10, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 408

Илинден  /  УПВНМ, за дел од стопански комплекс Илинден УБ-1  /  1.16

 
 • Почеток: 10:30 Oct 10, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 10, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 409

Илинден  /  УПВНМ, за дел од стопански комплекс Илинден УБ-1-АУП  /  1.2.2

 
 • Почеток: 10:30 Oct 10, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 10, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 410

Илинден  /  УПВНМ, за дел од стопански комплекс Илинден УБ-2,3 и 4  /  4.1

 
 • Почеток: 10:30 Oct 10, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 10, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 411

Илинден  /  УПВНМ, за дел од стопански комплекс Илинден УБ-2,3 и 4  /  4.7

 
 • Почеток: 10:30 Oct 10, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 10, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.4.4 Стуга

Струга  /  ДУП УЕ-11, БЛОК 2, Струга  /  4.4.

 
 • Почеток: 11:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 2000 MKD
 • Минимално наддавање: 200 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи трговски единици Б2 со алтернативни класи на намени А4,Б4 до 20%.

Аукција бр ГП бр.4.5 Стуга

Струга  /  ДУП УЕ-11, БЛОК 2, Струга  /  4.5

 
 • Почеток: 11:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 2000 MKD
 • Минимално наддавање: 200 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи трговски единици Б2 со алтернативни класи на намени А4, Б4 до 20%

Аукција бр ГП бр.4.6 Стуга

Струга  /  ДУП УЕ-11, БЛОК 2, Струга  /  4.6

 
 • Почеток: 11:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 2000 MKD
 • Минимално наддавање: 200 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи трговски единици Б2 со алтернативни класи на намени А4, Б4 до 20%.

Аукција бр ГП бр.4.9 Стуга

Струга  /  ДУП УЕ-11, БЛОК 2, Струга  /  4.9

 
 • Почеток: 12:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 2000 MKD
 • Минимално наддавање: 200 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи трговски единици Б2 со алтернативни каси на намени А4,Б4 до 20 %

Аукција бр ГП бр.4.10 Стуга

Струга  /  ДУП УЕ-11, БЛОК 2, Струга  /  4.10

 
 • Почеток: 12:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 2000 MKD
 • Минимално наддавање: 200 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи трговски единици Б2 со алтернативни класи на намени А4, Б4 до 20%

Аукција бр ГП бр.4.11 Стуга

Струга  /  ДУП УЕ-11, БЛОК 2, Струга  /  4.11

 
 • Почеток: 12:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 2000 MKD
 • Минимално наддавање: 200 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи трговски единици Б2 со алтернативни класи на намени А4, Б4 до 20%

Аукција бр ГП бр.5.2 Стуга

Струга  /  ДУП УЕ-11, БЛОК 2, Струга  /  5,2

 
 • Почеток: 13:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 2000 MKD
 • Минимално наддавање: 200 MKD