Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 11/2015-11.70

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани  /  11.70

 
 • Почеток: 11:00 Apr 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 30, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2015-1.31

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани  /  1.31

 
 • Почеток: 12:00 Apr 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 30, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2015-11.47

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани со разработка на Блок 11  /  11.47

 
 • Почеток: 10:00 Apr 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 30, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.16

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,16

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќи

Аукција бр 02/2015-Agroberza 1

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  1

 
 • Почеток: 11:00 May 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 12, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.56

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,56

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќa со ГП 1,56

Аукција бр 1,66

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,66

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 1,66

Аукција бр 1,67

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,67

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 1,67

Аукција бр 1,88

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,88

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 1,88

Аукција бр 1,103

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,103

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 1,103

Аукција бр 2,9

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  2,9

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 2,9

Аукција бр 2,16

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  2,16

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 2,16

Аукција бр 2,81

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  2,81

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 2,81

Аукција бр 2,121

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  2,121

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 2,121

Аукција бр 4,2

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  4,2

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 4,2

Аукција бр 6,7

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  6,7

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 6,7

Аукција бр 6,15

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  6,15

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 6,15

Аукција бр 6,36

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  6,36

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 6,36

Аукција бр 6,42

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  6,42

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 6,42

Аукција бр 1,200

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Беровско Езеро  /  1,200

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС со ГП 1,200

Аукција бр 7,158

Берово  /  „Измена и дополна на ДУП Берово“ за Десна страна на „Кеј Брегалница“, дел од урбан блок 7, во Берово  /  7,158

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 800 MKD
 • Минимално наддавање: 80 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за Колективно домување со ГП 7,158

Аукција бр 1729

Берово  /  Детален Урбанистички План на Берово  /  1729

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Индивидуално семејно домување на ГП 1729

Аукција бр 3618

Берово  /  Детален Урбанистички План на Берово  /  3618

 
 • Почеток: 13:00 May 20, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 May 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Индивидуално семејно домување на ГП 3618

Аукција бр 04/15 ГП 5.9

Скопје - Карпош  /  Детален урбанистички план Градска четврт ЦС 15-Криви Дол  /  5.9

 
 • Почеток: 10:00 May 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 05, 2015
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1801

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.1

 
 • Почеток: 10:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1802

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.2

 
 • Почеток: 10:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1803

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.3

 
 • Почеток: 10:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1804

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.4

 
 • Почеток: 10:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1805

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.5

 
 • Почеток: 11:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1806

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.6

 
 • Почеток: 11:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1807

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.7

 
 • Почеток: 11:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1808

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.9

 
 • Почеток: 11:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1809

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.10

 
 • Почеток: 12:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1810

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.11

 
 • Почеток: 12:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1811

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.12

 
 • Почеток: 12:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1812

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.13

 
 • Почеток: 12:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1813

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.14

 
 • Почеток: 13:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1814

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  18.15

 
 • Почеток: 13:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1815

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.4

 
 • Почеток: 13:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1816

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.5

 
 • Почеток: 13:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1817

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.7

 
 • Почеток: 14:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1818

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.8

 
 • Почеток: 14:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1819

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.10

 
 • Почеток: 14:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1820

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.11

 
 • Почеток: 14:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1821

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 14:00 May 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 07, 2015
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1822

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  8.28

 
 • Почеток: 10:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1823

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  8.29

 
 • Почеток: 10:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1824

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  8.30

 
 • Почеток: 10:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1825

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  10.38

 
 • Почеток: 10:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1826

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.4 за Македонски Брод  /  1.12

 
 • Почеток: 11:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1827

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.4 за Македонски Брод  /  1.86

 
 • Почеток: 11:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1828

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 12:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1829

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1830

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 3  /  1.3

 
 • Почеток: 12:00 May 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 08, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2015-1

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  23,9

 
 • Почеток: 10:00 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 04, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/20

Кочани  /  УПВНМ „Керамидница“  /  1.7

 
 • Почеток: 09:00 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/21

Кочани  /  УПВНМ „Керамидница“  /  1.8

 
 • Почеток: 10:00 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/22

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.1

 
 • Почеток: 11:00 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/23

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.2

 
 • Почеток: 12:00 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/24

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.3

 
 • Почеток: 13:00 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/25

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 14:00 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/26

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 15:00 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 May 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/27

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 15:30 May 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 May 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5-15

Охрид  /  ЛУПД за фаза 3.1.1 од Г.П. 3.1 блок 3 од ДУП за крајбрежна зона "Грашница" УБ 4.7, УЗ 4 од ГУП Охр  /  3.1.1

 
 • Почеток: 10:00 May 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 14, 2015
 • Почетна цена: 1393 MKD
 • Минимално наддавање: 139 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН53

Свети Николе  /  ДУП „Сопотски пат“  /  53

 
 • Почеток: 09:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН197

Свети Николе  /  ДУП„Лиска“  /  197

 
 • Почеток: 09:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН1.8

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„2“ локалитетСопотски пат  /  1.8

 
 • Почеток: 09:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН9

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  9

 
 • Почеток: 10:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН10

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  10

 
 • Почеток: 10:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН11

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  11

 
 • Почеток: 10:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН12

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  12

 
 • Почеток: 10:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН14

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  14

 
 • Почеток: 10:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН19

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  19

 
 • Почеток: 11:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН21

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  21

 
 • Почеток: 11:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН31

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  31

 
 • Почеток: 11:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН33

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  33

 
 • Почеток: 11:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН34

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  34

 
 • Почеток: 11:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН35

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  35

 
 • Почеток: 12:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН37

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  37

 
 • Почеток: 12:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН38

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  38

 
 • Почеток: 12:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН43

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  43

 
 • Почеток: 12:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН44

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  44

 
 • Почеток: 12:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН2.49

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„2“ локалитетСопотски пат  /  2.49

 
 • Почеток: 09:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН73

Свети Николе  /  ДУП Лиска Блок 1  /  73

 
 • Почеток: 14:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 523 MKD
 • Минимално наддавање: 53 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН9ДЕЛ

Свети Николе  /  ДУП Автобуска  /  9

 
 • Почеток: 14:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН11ДЕЛ

Свети Николе  /  ДУП Автобуска  /  11

 
 • Почеток: 14:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН12ДЕЛ

Свети Николе  /  ДУП Автобуска  /  12

 
 • Почеток: 14:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН12БЕЛКАМЕН

Свети Николе  /  ДУП УБ11 и УБ12  /  12

 
 • Почеток: 14:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН81

Свети Николе  /  ДУП Нов Парк  /  81

 
 • Почеток: 15:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН82

Свети Николе  /  ДУП Нов Парк  /  82

 
 • Почеток: 13:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 130 MKD
 • Минимално наддавање: 13 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН1.1.1ПАВЛЕШ

Свети Николе  /  ДУПД Бензиска Павлешенци  /  1.1.1

 
 • Почеток: 13:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН1.1.1КАДРИФ

Свети Николе  /  ЛУПД дел од село Кадрифаково  /  1.1.1

 
 • Почеток: 13:00 May 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 14.1

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.1

 
 • Почеток: 10:00 May 27, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Домување во станбени куќа А1

Аукција бр 01/2015 14.32

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.32

 
 • Почеток: 11:00 May 27, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 May 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Домување во станбена куќа А1

Аукција бр 01/2015 14.33

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.33

 
 • Почеток: 12:00 May 27, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 May 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Домување во станбени куќи А1

Аукција бр 01/2015 14.34

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.34

 
 • Почеток: 13:00 May 27, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 May 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 1.2

Дебар  /  ДУП за дел од УРБАН БЛОК-15-ДЕБАР , ЛОЛАЛИТЕТ ,, ВЛЕЗ ИСТОК,,  /  1,2

 
 • Почеток: 10:00 May 26, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 26, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи угостителски единици

Аукција бр 01/2015 1.3

Дебар  /  ДУП за дел од УРБАН БЛОК-15-ДЕБАР , ЛОЛАЛИТЕТ ,, ВЛЕЗ ИСТОК,,  /  1,3

 
 • Почеток: 11:00 May 26, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 May 26, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи угостителски единици

Аукција бр 01/2015 1,5

Дебар  /  ДУП за дел од УРБАН БЛОК-15-ДЕБАР , ЛОЛАЛИТЕТ ,, ВЛЕЗ ИСТОК,,  /  1,5

 
 • Почеток: 12:00 May 26, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 May 26, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи трговски единици

Аукција бр 01/2015 25.1

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25,1

 
 • Почеток: 10:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 01/2015 25,2

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25,2

 
 • Почеток: 11:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 01/2015 25,3

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25,3

 
 • Почеток: 12:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 01/2015 25,14

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25/14

 
 • Почеток: 13:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 01/2015 25,15