Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 17/2015-17.6

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.6

 
 • Почеток: 10:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.35

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.35

 
 • Почеток: 11:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.34

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.34

 
 • Почеток: 11:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.33

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.33

 
 • Почеток: 12:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.25

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.25

 
 • Почеток: 12:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.29

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.29

 
 • Почеток: 13:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.8

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.8

 
 • Почеток: 13:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-6.15

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  6.15

 
 • Почеток: 14:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-6.14

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  6.14

 
 • Почеток: 14:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.1

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.1

 
 • Почеток: 15:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.47

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.47

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.48

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.48

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.49

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.49

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.5

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.5

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.6

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.6

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 1-1

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  1-1

 
 • Почеток: 08:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 2-1

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  2-1

 
 • Почеток: 09:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 2-2

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  2-2

 
 • Почеток: 09:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 2-3

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  2-3

 
 • Почеток: 10:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 2-4

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  2-4

 
 • Почеток: 10:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 1-10

Ново Село  /  Урбанистички план за дел од населено место Борисов  /  1-10

 
 • Почеток: 11:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 1-12

Ново Село  /  Урбанистички план за дел од населено место Борисов  /  1-12

 
 • Почеток: 11:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 1-13

Ново Село  /  Урбанистички план за дел од населено место Борисов  /  1-13

 
 • Почеток: 12:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 14

Ново Село  /  Измена и дополнување на Урбанистичкиот план за село Мокриево  /  14

 
 • Почеток: 12:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 16

Ново Село  /  Измена и дополнување на Урбанистичкиот план за село Мокриево  /  16

 
 • Почеток: 13:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 18

Ново Село  /  Измена и дополнување на Урбанистичкиот план за село Мокриево  /  18

 
 • Почеток: 13:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 14:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 19

Ново Село  /  Измена и дополнување на Урбанистичкиот план за село Мокриево  /  19

 
 • Почеток: 14:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 14:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 49

Ново Село  /  Измена и дополнување на Урбанистичкиот план за село Мокриево  /  49

 
 • Почеток: 14:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 15:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС Б16.1

Ново Село  /  План за село Колешино  /  Б 16.1

 
 • Почеток: 15:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 15:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015/1

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  14

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 05, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015/2

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  48

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 05, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015/3

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  49

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 05, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015/4

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  50

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 05, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015/5

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  54

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 05, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015/6

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  56

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 05, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015/7

Демир Капија  /  Локална урбанистичка планска документација за КП бр.287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 299/2, 301/2 и 305 в  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 05, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015/8

Демир Капија  /  Локална урбанистичка планска документација за откупен дистрибутивен центар  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 05, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2015-001

Карбинци  /  Урбанистички план вон населено место Таринци  /  1

 
 • Почеток: 10:00 Aug 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 07, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2015-002

Карбинци  /  Урбанистички план вон населено место Таринци  /  2

 
 • Почеток: 10:30 Aug 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 07, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2015-003

Карбинци  /  Урбанистички план вон населено место Таринци  /  5

 
 • Почеток: 11:00 Aug 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 07, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2015-004

Карбинци  /  Урбанистички план вон населено место Таринци  /  6

 
 • Почеток: 11:30 Aug 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 07, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2015-005

Карбинци  /  Урбанистички план вон населено место Таринци  /  10

 
 • Почеток: 12:00 Aug 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 07, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2121

Штип  /  ДУП: дел од нас.„Автокоманда“ УЕ-28 одлука бр:0701-2154/1 од 22.12.2004 и одлука бр:0701-4981/1 од 2  /  4.17

 
 • Почеток: 09:00 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2122

Штип  /  ДУП: дел од нас.„Автокоманда“ УЕ-28 одлука бр:0701-2154/1 од 22.12.2004 и одлука бр:0701-4981/1 од 2  /  4.18

 
 • Почеток: 09:30 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2123

Штип  /  ДУП: дел од нас.„Автокоманда“ УЕ-28 одлука бр:0701-2154/1 од 22.12.2004 и одлука бр:0701-4981/1 од 2  /  5.2

 
 • Почеток: 10:00 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2124

Штип  /  ДУП: дел од нас.„Автокоманда“ УЕ-28 одлука бр:0701-2154/1 од 22.12.2004 и одлука бр:0701-4981/1 од 2  /  5.3

 
 • Почеток: 10:30 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2125

Штип  /  ДУП: измена и дополнување на „Блок 2000“ за УП-2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 со од  /  2017

 
 • Почеток: 11:00 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2126

Штип  /  ДУП:населба Баби 6 со одлука бр:0701-2150/1 од 22.12.2004 година и одлука бр.08-1980/1 од 26.02.2015  /  6.8

 
 • Почеток: 11:30 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 463 MKD
 • Минимално наддавање: 46 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2127

Штип  /  ДУП:„Баби“ одлука бр:01-5414/1 од 27.09.1967  /  2129/8 и 2102/2

 
 • Почеток: 12:00 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 1000 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2128

Штип  /  ДУП : нас „8-ми Ноември“, одлука бр:0805-705/1 од 29.03.1990 година  /  Кп.бр.4413/3

 
 • Почеток: 12:30 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 2300 MKD
 • Минимално наддавање: 230 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2129

Штип  /  ДУП : нас „8-ми Ноември“, одлука бр:0805-705/1 од 29.03.1990 година  /  4413/4, 4413/5

 
 • Почеток: 13:00 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 2300 MKD
 • Минимално наддавање: 230 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2130

Штип  /  ДУП: Стари бунари - Туртел со одлука бр:0701-623/1 од 25.03.2004 година  /  1.4

 
 • Почеток: 13:30 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 2300 MKD
 • Минимално наддавање: 230 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2131

Штип  /  ДУП: Стари бунари - Туртел со одлука бр:0701-623/1 од 25.03.2004 година  /  1.5

 
 • Почеток: 14:00 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 2300 MKD
 • Минимално наддавање: 230 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2132

Штип  /  ДУП: Индустриска зона дел од УБ 52 со одлука бр:0701-771/1 од 15.04.2004 година  /  16

 
 • Почеток: 14:30 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 1400 MKD
 • Минимално наддавање: 140 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2133

Штип  /  ДУП: поранешна ПИ „Македонка“ УБ 68 со одлука бр:0701-508/1 од 17.02.2006  /  4.7

 
 • Почеток: 15:00 Aug 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Aug 06, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1-1

Струга  /  ЛУПД Д.Белица  /  1.1

 
 • Почеток: 11:00 Jul 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2/2015

Гостивар  /  Детален урбанистички план на општина Гостивар  /  B.27,14,b

 
 • Почеток: 12:00 Aug 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 500 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/2015-13.9

Скопје - Центар  /  ДУП: Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од локалитет „Буњаковец 1“ УМ1, УМ  /  13.9

 
 • Почеток: 10:00 Aug 11, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 11, 2015
 • Почетна цена: 1843 MKD
 • Минимално наддавање: 184 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2015-11

Теарце  /  Измени и дополна на урбанистички план вон населено место - Стопански комплекс Село Лешок 07-1415/1  /  11

 
 • Почеток: 10:00 Aug 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2/2015-12

Теарце  /  Измени и дополна на урбанистички план вон населено место - Стопански комплекс Село Лешок 07-1415/1  /  12

 
 • Почеток: 11:00 Aug 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2015-13

Теарце  /  Измени и дополна на урбанистички план вон населено место - Стопански комплекс Село Лешок 07-1415/1  /  13

 
 • Почеток: 12:00 Aug 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2015-18

Теарце  /  Измени и дополна на урбанистички план вон населено место - Стопански комплекс Село Лешок 07-1415/1  /  18

 
 • Почеток: 13:00 Aug 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/1

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  08.07

 
 • Почеток: 09:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/2

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  08.08

 
 • Почеток: 10:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/3

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А15.14

 
 • Почеток: 11:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/4

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А27.9

 
 • Почеток: 12:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/5

Кочани  /  ДУП на Оризари ДЛ:14  /  В22.11

 
 • Почеток: 13:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/6

Кочани  /  ДУП на Оризари ДЛ:14  /  В22.18

 
 • Почеток: 14:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/7

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.26

 
 • Почеток: 15:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/8

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.31

 
 • Почеток: 09:00 Aug 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/9

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.32

 
 • Почеток: 10:00 Aug 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/10

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.35

 
 • Почеток: 11:00 Aug 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/11

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  А92.1

 
 • Почеток: 12:00 Aug 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/12

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  А92.2

 
 • Почеток: 13:00 Aug 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/13

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  А92.3

 
 • Почеток: 14:00 Aug 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/14

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.7

 
 • Почеток: 15:00 Aug 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Aug 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/15

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.9

 
 • Почеток: 09:00 Aug 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/16

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.1

 
 • Почеток: 10:00 Aug 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/17

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.2

 
 • Почеток: 11:00 Aug 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/18

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.3

 
 • Почеток: 12:00 Aug 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/19

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:43  /  В38.24

 
 • Почеток: 13:00 Aug 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/20

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:24  /  Б102.11

 
 • Почеток: 14:00 Aug 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/21

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:30  /  А81.17

 
 • Почеток: 15:00 Aug 19, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Aug 19, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/22

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.1

 
 • Почеток: 09:00 Aug 20, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/23

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.2

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/24

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.3

 
 • Почеток: 11:00 Aug 20, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/25

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 12:00 Aug 20, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/26

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 13:00 Aug 20, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21/27

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 14:00 Aug 20, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 20, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  19.37.

 
 • Почеток: 10:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015.

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22.23

 
 • Почеток: 12:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015,

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22,10

 
 • Почеток: 11:00 Aug 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 17, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 001/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  12

 
 • Почеток: 09:00 Aug 24, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 24, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 002/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  6

 
 • Почеток: 10:00 Aug 24, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 24, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 003/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  Е.29

 
 • Почеток: 12:00 Aug 24, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 24, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 004/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  29

 
 • Почеток: 09:00 Aug 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 005/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  27

 
 • Почеток: 10:00 Aug 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 006/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  26

 
 • Почеток: 12:00 Aug 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 007/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  25

 
 • Почеток: 09:00 Aug 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 008/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  119

 
 • Почеток: 10:00 Aug 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 009/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  2.16

 
 • Почеток: 09:00 Aug 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 27, 2015
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 010/2015

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  2.9

 
 • Почеток: 12:00 Aug 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 27, 2015
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: