Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 6/2015

Скопје - Кисела Вода  /  Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј 12  /  5.1

 
 • Почеток: 10:00 Apr 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 22, 2015
 • Почетна цена: 4300 MKD
 • Минимално наддавање: 430 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2015-1

Дебарца  /  Урбанистички план вон населено место – Мешеиште, за изградба на винарии  /  1

 
 • Почеток: 10:00 Mar 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2015-3

Дебарца  /  Урбанистички план вон населено место – Мешеиште, за изградба на винарии  /  3

 
 • Почеток: 11:00 Mar 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2015-4

Дебарца  /  Урбанистички план вон населено место – Мешеиште, за изградба на винарии  /  4

 
 • Почеток: 12:00 Mar 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Mar 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 442

Илинден  /  УПВНМ за дел од стопански комплекс Илинден УБ 1-АУП за формирање на ГП 1.4.2  /  1.4.2

 
 • Почеток: 10:30 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 443

Илинден  /  УПВНМ за дел од стопански комплекс Илинден УБ2,3 и 4-АУП за формирање на ГП 4.6.1  /  4.6.1

 
 • Почеток: 10:30 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 9/2015-1.63

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.63

 
 • Почеток: 10:00 Apr 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 06, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EU 5

Пробиштип  /  УБ 11 УМ 1,2 и 3(1)  /  5

 
 • Почеток: 09:00 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EU 46

Пробиштип  /  ДУП за УБ 7.4 и 11.2  /  46

 
 • Почеток: 09:30 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EU 164

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  164

 
 • Почеток: 10:00 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EU 170

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  170

 
 • Почеток: 10:30 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 7.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  7.1

 
 • Почеток: 11:00 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 8.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  8.1

 
 • Почеток: 11:30 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:00 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/15

Охрид  /  ДУП УЗ 9 (УБ 9,4) и УЗ 15 (дел од УБ 15,5) плански опфат улица 15-ти Корпус и улица Кленоец)  /  5,3

 
 • Почеток: 10:00 Apr 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 15, 2015
 • Почетна цена: 3170 MKD
 • Минимално наддавање: 317 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.7.1

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.7.1

 
 • Почеток: 09:00 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.3

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.3

 
 • Почеток: 09:30 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.6.1

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.6.1

 
 • Почеток: 10:00 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.9

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.9

 
 • Почеток: 10:30 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.8

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.8

 
 • Почеток: 11:00 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.2

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.2

 
 • Почеток: 11:30 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.7

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.7

 
 • Почеток: 12:00 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.1

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.1

 
 • Почеток: 12:30 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 130 MKD
 • Минимално наддавање: 13 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.38

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.38

 
 • Почеток: 13:00 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.31

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.31

 
 • Почеток: 13:30 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.30

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.30

 
 • Почеток: 14:00 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.26

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.26

 
 • Почеток: 14:30 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.27

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.27

 
 • Почеток: 15:00 Apr 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Apr 14, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.28

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.28

 
 • Почеток: 09:00 Apr 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Apr 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.24

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.24

 
 • Почеток: 09:30 Apr 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Apr 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.32

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.32

 
 • Почеток: 10:00 Apr 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.33

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.33

 
 • Почеток: 10:30 Apr 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Apr 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09/2015-17.25

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.25

 
 • Почеток: 11:00 Apr 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 10/2015-2.59

Кратово  /  ДУП за дел од Урбана единица 1 Блок 2  /  2.59

 
 • Почеток: 10:00 Apr 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 15, 2015
 • Почетна цена: 523 MKD
 • Минимално наддавање: 52 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 10/2015-4

Кратово  /  УП за с. Вакуф, У.Б. 2.1  /  4

 
 • Почеток: 11:00 Apr 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 15, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/15 - ГП 4.22

Скопје - Карпош  /  ДУП (изменување и дополнување) Злокуќани дел од блок 5 деловни и сервисни дејности  /  4.22

 
 • Почеток: 10:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2018

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  ГП 216

 
 • Почеток: 09:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2109

Штип  /  Детален урбанистички план за дек од нас. Блок 2000 за УП.2019 и 2020 донесен со одлука бр.07-854/1 о  /  ГП 19.1

 
 • Почеток: 09:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2110

Штип  /  Детален урбанистички план за дек од нас. Блок 2000 за УП.2019 и 2020 донесен со одлука бр.07-854/1 о  /  ГП 19.3

 
 • Почеток: 10:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2111

Штип  /  ДУП за населба ,,Балканска,, донесен со Одлука бр.08-432/1 од 18.06.1999  /  ГП 2

 
 • Почеток: 10:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2112

Штип  /  ДУП за населба ,,Балканска,, донесен со Одлука бр.08-432/1 од 18.06.1999  /  ГП 3

 
 • Почеток: 11:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2113

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“ Работна зона  /  ГП 2

 
 • Почеток: 11:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2114

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“ Работна зона  /  ГП 3

 
 • Почеток: 12:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2115

Штип  /  Детален урбанистички план измена и дополнување на ДУП во поранешна ПИ Македонка дел од УБ.65, 67, 6  /  ГП 68.2

 
 • Почеток: 12:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2116

Штип  /  Детален урбанистички план измена и дополнување на ДУП во поранешна ПИ Македонка дел од УБ.65, 67, 6  /  ГП 68.4

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2117

Штип  /  ДУП:Индустриска зона „Север“ донесен со Одлука бр.0805-629/1 од 09.03.1989 год  /  ГП 26

 
 • Почеток: 13:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2118

Штип  /  ДУП:Индустриска зона „Север“ донесен со Одлука бр.0805-629/1 од 09.03.1989 год  /  ГП 27

 
 • Почеток: 14:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2119

Штип  /  ДУП:Индустриска зона „Север“ донесен со Одлука бр.0805-629/1 од 09.03.1989 год  /  ГП 58

 
 • Почеток: 14:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2120

Штип  /  ДУП:Индустриска зона „Север“ донесен со Одлука бр.0805-629/1 од 09.03.1989 год  /  ГП 59

 
 • Почеток: 15:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-1.4

Маврово и Ростуша  /  За дел од село Маврови Анови, урбан блок 1  /  1.4

 
 • Почеток: 10:00 Apr 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 2

Маврово и Ростуша  /  ДУП - Локалитет Крстови 1 и 2  /  2

 
 • Почеток: 10:00 Apr 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 3

Маврово и Ростуша  /  ДУП - Локалитет Крстови 1 и 2  /  3

 
 • Почеток: 10:00 Apr 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 4

Маврово и Ростуша  /  ДУП - Локалитет Крстови 1 и 2  /  4

 
 • Почеток: 11:00 Apr 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 5

Маврово и Ростуша  /  ДУП - Локалитет Крстови 1 и 2  /  5

 
 • Почеток: 11:00 Apr 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 6

Маврово и Ростуша  /  ДУП - Локалитет Крстови 1 и 2  /  6

 
 • Почеток: 12:00 Apr 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 7

Маврово и Ростуша  /  ДУП - Локалитет Крстови 1 и 2  /  7

 
 • Почеток: 12:00 Apr 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 8

Маврово и Ростуша  /  ДУП - Локалитет Крстови 1 и 2  /  8

 
 • Почеток: 12:00 Apr 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П 133

Прилеп  /  ДУП за УАЕ 2 дел  /  9

 
 • Почеток: 09:00 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П 134

Прилеп  /  ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05  /  75

 
 • Почеток: 09:30 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П135

Прилеп  /  ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05  /  77

 
 • Почеток: 10:00 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П136

Прилеп  /  ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05  /  100

 
 • Почеток: 10:30 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П137

Прилеп  /  ДУП за УЕ 10, УБ10-дел  /  54

 
 • Почеток: 11:00 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П138

Прилеп  /  ДУП за УАЕ19, УБ 19/3-дел, Металец  /  10.2

 
 • Почеток: 11:30 Apr 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Apr 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2015-11.70

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани  /  11.70

 
 • Почеток: 11:00 Apr 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 30, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2015-1.31

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани  /  1.31

 
 • Почеток: 12:00 Apr 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 30, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2015-11.47

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани со разработка на Блок 11  /  11.47

 
 • Почеток: 10:00 Apr 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 30, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.59

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.59

 
 • Почеток: 10:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.60

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.60

 
 • Почеток: 10:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.61

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.61

 
 • Почеток: 10:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.62

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.62

 
 • Почеток: 10:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.63

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.63

 
 • Почеток: 11:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.66

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.66

 
 • Почеток: 11:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.68

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.68

 
 • Почеток: 11:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.101

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.101

 
 • Почеток: 11:30 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 9.1.102

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.102

 
 • Почеток: 12:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 9.1.176

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.176

 
 • Почеток: 12:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015 - 10.5.2.Г

Гевгелија  /  ДУП за Блок 10.1; 10.3; 10.4 и 10.5 КО Гевгелија  /  ГП бр. 10.5.2.Г

 
 • Почеток: 11:00 Apr 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Apr 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.16

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,16

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќи

Аукција бр 02/2015-Agroberza 1

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  1

 
 • Почеток: 11:00 May 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 12, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.56

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,56

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќa со ГП 1,56

Аукција бр 1,66

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,66

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 1,66

Аукција бр 1,67

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,67

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 1,67

Аукција бр 1,88

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,88

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 1,88

Аукција бр 1,103

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  1,103

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 1,103

Аукција бр 2,9

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  2,9

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 2,9

Аукција бр 2,16

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  2,16

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 2,16

Аукција бр 2,81

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  2,81

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 2,81

Аукција бр 2,121

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  2,121

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 2,121

Аукција бр 4,2

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  4,2

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 4,2

Аукција бр 6,7

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  6,7

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 6,7

Аукција бр 6,15

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  6,15

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 6,15

Аукција бр 6,36

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  6,36

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 6,36

Аукција бр 6,42

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Суви Лаки  /  6,42

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за домување во Викенд куќа со ГП 6,42

Аукција бр 1,200

Берово  /  Урбанистички план вон населено место за Туристичка Населба Беровско Езеро  /  1,200

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС со ГП 1,200

Аукција бр 7,158

Берово  /  „Измена и дополна на ДУП Берово“ за Десна страна на „Кеј Брегалница“, дел од урбан блок 7, во Берово  /  7,158

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 800 MKD
 • Минимално наддавање: 80 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Локација за Колективно домување со ГП 7,158

Аукција бр 1729

Берово  /  Детален Урбанистички План на Берово  /  1729

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Индивидуално семејно домување на ГП 1729

Аукција бр 3618

Берово  /  Детален Урбанистички План на Берово  /  3618

 
 • Почеток: 13:00 Apr 17, 2015
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 14:00 Apr 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Индивидуално семејно домување на ГП 3618

Аукција бр 04/15 ГП 5.9

Скопје - Карпош  /  Детален урбанистички план Градска четврт ЦС 15-Криви Дол  /  5.9

 
 • Почеток: 10:00 May 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 05, 2015
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
5/2015-2.1 2.1 Mar 25, 2015 11:33:00 61 MKD 360 MKD Оттуѓена Детали
7/2015-1.1 1.1 Mar 25, 2015 10:33:00 130 MKD 413 MKD Оттуѓена Детали
5/2015-2.5 2.5 Mar 25, 2015 10:27:00 61 MKD 262 MKD Оттуѓена Детали
N1-2015-6 1 Mar 23, 2015 10:49:00 61 MKD 696 MKD Оттуѓена Детали
N1-2015-7 2 Mar 23, 2015 10:17:00 61 MKD 141 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...